Základní škola Vsetín, Sychrov 97dějepisná olympiáda 2012-13
12.11.2012

Dějepisná olympiáda je za námi

Téma letošní dějepisné olympiády pro žáky 8. a 9. ročníků bylo opravdu zajímavé, znělo:
Od pohanských zvyků ke křesťanským, tradicím.
Otázky byly velmi náročné a ve vztahu k běžnému školnímu učivu skutečně výrazně rozšiřující, tedy zaměřené na opravdové zájemce o historii.

Nejatraktivnější otázkou byly popletené pranostiky, které se žákům téměř stoprocentně podařilo rozplést a uvést na pravou míru.
Všichni určitě známe jejich správné znění, například:
Na svatého Václava bývá bláta záplava nebo Medardova kápě, čtyřicet dní kape.
Se jmény Slovanských bohů se už žáci potýkali složitěji, vždyť málokdo zná jména jako Svarog, Svarožic či Veles,
zato Peruna znali všichni.
Na řešitele ale čekaly i jiné otázky týkající se lidových zvyků, křesťanských svátků, ale i světců atd.

Na naší škole ZŠ Vsetín, Sychrov, si s historií nejlépe poradily osmačky, a to Hanka Bláhová a Barbora Vychopňová.
K nejlepším deváťákům patří Marek Bauer a třetí místo obsadil opět osmák, a to Dominik Bělíček.
Mezi další úspěšné řešitele patří: Anna Doležalová, Veronika Martinková a Markéta Pírková.

Blahopřejeme a držíme palce těm, kteří budou reprezentovat školu 30. ledna 2013 v okresním kole dějepisné olympiády.

 a

jedna z nejlepších řešitelek Hanka Bláhová, za ní Barbora Vychopňová, obě 8.A

a

a

a

a

a

azapsala šev
listopad 2012