Základní škola Vsetíbn, Sychrov 97


Příběhy bezpráví
jeden svět na školách
promítání filmů
15.11.2012

odkaz na webové stránky projektu zde !

a

Příběhy bezpráví

 

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 se zařadila mezi více než sedm set českých škol, na kterých probíhá projekt
 Jeden svět na školách - příběhy bezpráví. Jedná se o projekt, který má oživit výuku českých dějin
na základních a středních školách. Filmy, které jsou nabízeny do škol, mapují zejména poválečné dějiny,
hlavně bezpráví páchané na lidech v době komunismu.

ZŠ Vsetín, Sychrov spojila letos promítání filmu s blížícím se termínem pietní vzpomínky na oběti komunismu,
která se koná u památníku v Panské zahradě 17. 11. 2012.

Film Karla Strachoty České děti vypráví o významné protikomunistické iniciativě mladých lidí,
která se tehdy mnohým zdála přinejmenším jako velmi podivná. V absurdním světě cenzury,
zákazů a manipulací vyzvali k  ještě větší absurdnosti, a to k obnovení českého království.

Po shlédnutí filmu, v další části programu žáci osmých a devátých tříd diskutovali o různých podobách totality,
ale také o lidech, které komunistický režim zle poznamenal. 
Žáci už z dřívějších let znají vzpomínky pana Karla Vysloužila, paní Evy Žárské i paní Ilsy Reinerové.
Osobní příběh je pro žáky vždy mnohem bližší, než obecné informace v učebnicích,
protože mohou prožít s vypravěčem emoce a podívat se na svět alespoň vzdáleně jeho očima.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a


zapsala šev
17.11.2012