Základní škola Vsetín, Sychrov 97novinářka z Atlanty v naší škole
12.-13.listopadu 2012


Helena-Oliviero

zprava: Barča Hnátková, Hanka Ollerová, Helena Oliviero, Jaroslava ŠevčíkováNovinářka z Atlanty v ZŠ Vsetín, Sychrov

 

Žáci i učitelé ZŠ Vsetín, Sychrov zažili v úterý příjemnou návštěvu až z Atlanty v USA.
Byla to novinářka The Atlanta Journal-Constitution, milá dáma, paní Helena Oliviero.
Její návštěva byla o to milejší, že přijela s žáky i učiteli natáčet dokument o vzácné ženě,
paní Ilse Reiner-Eichnerové, která si našla v jejich srdcích místo už vloni, při své návštěvě školy.
Paní Ilsa tehdy přijela na Vsetín převzít Čestné občanství města Vsetína, na které ji, ve spolupráci s paní Evou Žárskou a Diakonií Vsetín, navrhli také učitelé a žáci školy.

pár fotografických vzpomínek na návštěvu paní Ilsy ve škole:

a

a

a

a

S příjezdem paní Oliviero se otevřely vzpomínky na krásné setkání s laskavou dámou, kterou žáci školy znají dobře jako malou holčičku židovského původu, která žila před válkou na Vsetíně.  Znají ji z knihy Očima dítěte, která obsahuje Ilsiny deníky, osobní vzpomínky i soukromou korespondenci s maminkou Charlottou. Paní Ilsa je pro žáky školy vzorem. Osud jí připravil tolik zlého, ale ona nezatrpkla, nežehrá na osud, ale naopak rozdává naději a radost kolem sebe. Její příběh je ale zároveň varováním, že nikdy nesmíme dopustit nic takového, jako byl holocaust v době druhé světové války.

Paní Oliviero si prošla školu, nahlédla do tříd, ve kterých se učí, popovídala si s žáky školy i učiteli. Její nahrávky budou součástí dokumentu. Školáci měli vzácnou příležitost procvičit si své znalosti angličtiny. Požádala také, aby na nahrávce žáci četli z deníků paní Ilsy, úkolu se skvěle ujaly Barbora Hnátková a Hanka Ollerová, které přečetly před kamerou dopis maminky zaslaný Ilsince z koncentračního tábora.

Byla to příjemná návštěva, která školákům i učitelům udělala velkou radost a znovu jim připomněla paní Ilsu i její osud.

Do Atlanty posíláme tisíce pozdravů paní Ilse Reiner i celé její rodině,
kterou si uchováme ve svých srdcích.
Na malou Ilsinku z knihy Očima dítěte nikdy nezapomeneme!


fotografie ze setkání paní Oliviero s pamětnicemi, přítelkyněmi paní Ilsy...
pondělí 12.11.2012 v restauraci Snaha ve Vsetíně

a

a


A paní Oliviero u nás ve škole:
úterý 13.12.2012:
a

a
do angličtiny překládala paní učitelka Zajícová

a

a
Barča čte z Ilsinčina deníku - dopis maminky z koncentračního tábora...

a

a
povídáme si ve třídě angličtiny


a

a
 paní Oliviero v učebně přírodopisu, fyziky a chemie

a

a
 a společné foto na rozloučenou a také pro paní Ilsu, v knihovně naší školy...


Do Atlanty posíláme tisíce pozdravů…

zapsala šev
listopad 2012